Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Úvod

 Ďakujeme za Vašu podporu pre naše ďalšie aktivity aj v tomto roku.

 

 

 

 Nedá mi, aby som nezareagoval na článok z Večerníka, ktorý nás vyzýva k návratu do Múzea colníctva.

Keď sme z mýtneho domčeka na začiatku rekonštrukcie starého mosta odchádzali, mali sme prísľub vedenia bratislavského magistrátu, že po rekonštrukcii sa do priestorov, kde finančná stráž a colníci pôsobili 55 rokov opäť vrátime a Múzeum colníctva bude pokračovať vo svojej činnosti.

Po komunálnych voľbách a nástupe nového primátora sa však dialóg prerušil. Pretože naše múzeum je členom Medzinárodnej asociácie colných múzeí (IACM) a preto je v správe Finančného riaditeľstva, pokračovali pokusy o stretnutie aj zo strany vedenia finančnej správy. Magistrát však stretnutie k ďalšiemu osudu múzea doposiaľ neumožnil.

V septembri tohto roku prídu zástupcovia IACM z celého sveta na návštevu Bratislavy. Uvidíme, či im budeme môcť ukázať mýtny domček aj zvnútra, alebo si ho spoločne pozrieme zvonku a exponáty vystavíme na inom mieste.

Ján Ščerbík
Spolok histórie colníctva a finančnej správy.