Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Českí colníci majú nového generála!

Česká colná správa má opäť na čele generála!

Generálny riaditeľ Generálního ředitelství cel Mgr. Petr Kašpar bol 8. mája 2015 pri príležitosti 70. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny vymenovaný prezidentom Českej republiky do hodnosti brigádny generál.

 

Petr Kašpar je v uniforme od roku 1988. Patrí ku generácii colníkov "v znamení Merkúra". Mal to profesionálne šťastie, že od začiatku kariéry mu pomáhali príslušníci starej zelenej školy, ktorí vedeli čo je Martincov zákon a poznali najlepšie colnícke postupy a tradície.

Od roku 1997 svoje nadobudnuté profesionálne schopnosti využíva vo vysokých riadiacich funkciách. Okrem colníckej práce sa Petr Kašpar príkladne venuje aj rodine a svojej ďalšej láske - histórii.
Tento jeho koníček nás už niekoľko rokov spája a preto mu naši členovia prajú do ďalšieho profesionálneho a osobného života veľa úspechov a veríme, že hodnosť brigádneho generála nebude posledná, ktorú dosiahne.