Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Ostraha hraníc 1938

V máji si pripomíname koniec najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva. Ale málo sa vie

 a hovorí o udalostiach, ktoré jej predchádzali.

 

 

 

Koncom tridsiatych rokov už bolo jasné, že Nemecko sa chystá na novú vojnu a v ceste mu stojí Československo. Mladá republika sa chystala dovŕšiť 20 rokov svojej existencie. V mnohých krajinách vyvolávalo obdiv, ako ČSR dokázala vybudovať z rozvrátenej ekonomiky Rakúsko-Uhorska a dokonca v časoch hospodárskej krízy fungujúci štát v ktorom okrem Čechov a Slovákov žili aj Nemci, Maďari, Ukrajinci, Poliaci a ďalšie národnostné menšiny. No tento stav sa mal čoskoro zmeniť. Bolo nutné myslieť na obranu.

 

Štátne výdavky na obranu v rokoch 1935 až 1938 predstavovali takmer 17 000 000 000 korún, čo na tú dobu predstavovalo astronomickú sumu. Zo štátneho rozpočtu to bola takmer polovica a umožnila vybudovať modernú armádu a pohraničné opevnenia. No armáda si už čoskoro po začatí výstavby opevnení uvedomila, že nemôže držať v zbrani potrebné množstvo vojakov a v prípade neočakávaného útoku nedokáže zmobilizovať dostatočne rýchlo toľko záložníkov, aby dosiahla potrebné vojnové stavy.

 

Preto v roku 1936 vznikol nový ozbrojený zbor – Stráž obrany štátu (jeho skratka v češtine symbolicky znela SOS) – ktorý mal za úlohu vykryť medzeru v nástupe vojenských záloh v prípade náhleho útoku, alebo nevyhlásenej vojny. Zároveň v mierových časoch strážil hranice a objekty pri nich pred útokmi menších ozbrojených skupín. Tvorili ho príslušníci ozbrojených zborov priamo na hraniciach, četníci, finančná stráž, uniformovaná štátna polícia a vojenské zálohy. Títo príslušníci vykonávali službu v SOS popri svojej rezortnej službe.

 

V marci 1938 Nemecko obsadilo Rakúsko a v apríli príslušníci Sudetonemeckej národnej strany vyhlásili územné požiadavky a zároveň boli hlásené pohyby nemeckej armády v blízkosti hraníc. Československo sa rozhodlo konať. Bola vyhlásená mobilizácia jedného ročníka záloh a heslom „Vykonajte Zborov 25!“ aj ostraha hraníc. Toto heslo bolo vyslané 20. mája 1938 o 22:00 hod. Toho istého dňa o 23:40 sa všetky prápory SOS dostali do svojho prvého bojového nasadenia.

 

Nástup na hranice začal približne o jednej hodine po polnoci a 21. mája ráno už bola väčšina jednotiek na svojich miestach a uzatvárali hranice. Na niektorých miestach na maďarskej hranici sa nastupovalo do obeda a poľská hranica bola celá uzavretá až na ďalší deň. Príčinou neskoršieho nástupu boli zväčša terénne podmienky, ľudia nastupovali s odhodlaním.


Už ráno 21. mája bolo obyvateľstvo v pohraničí šokované nástupom československých jednotiek, dovtedy odbojní Nemci dokonca začali utekať do Nemecka v obave, že budú za svoju rozvratnú činnosť prenasledovaní. Rovnako aj okolité štáty videli, že nástupom na hranice Československo ukázalo odhodlanie a pripravenosť k obrane.

 

Jednotky SOS ostali na hraniciach niekoľko týždňov. Udržiavali poriadok v pohraničí a české a slovenské obyvateľstvo opäť nadobudlo sebavedomie. V priebehu júna sa začali sťahovať najskôr vojenské posily, finančná stráž zostávala na svojich stanovištiach až do leta. Na mnohých miestach si museli vybudovať provizórne obydlia, najskôr stany, ak mali možnosť, tak aj prístrešky z dreva, najväčší šťastlivci bývali v hospodárskych budovách blízko hraníc.

Máj v roku 1938 bol studený a daždivý, leto už bolo lepšie. Stravovanie predstavovalo tiež problém, ktorý bolo treba vyriešiť, pohotovostné dávky bolo treba doplniť aj čerstvými potravinami, ktoré bolo niekedy v pohraničí ťažko zohnať, nakoľko obyvateľstvo bolo naladené nepriateľsky. Ak mal príslušník SOS voľno, nesmel sa vzdialiť, čo znamenalo problém najmä u ženatých, ktorí bývali ďalej od hraníc, mnohé rodiny ťažko znášali odlúčenie od svojich živiteľov.

 

Celkove ostraha hraníc začiatkom leta 1938 splnila svoj účel – ukázala pripravenosť na obranu, no poukázala aj na nedostatky v organizácii a vybavení jednotiek. Niektoré pramene uvádzajú, že ČSR podľahla spravodajskej hre Nemecka a ukázala organizáciu obrany, čo v konečnom dôsledku umožnilo pripraviť vojenskú stratégiu útoku, ale medzi príslušníkmi SOS až na malé výnimky bolo vidieť odhodlanie a disciplínu.

Ostraha hraníc bola ukončená 13. júla, na maďarských hraniciach boli jednotky SOS stiahnuté už o týždeň skôr. Z vojenského hľadiska boli obsadenie hraníc a čiastočná mobilizácia hodnotené pozitívne.