Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Rok 1947 vo filme

Všetci vieme, že povaly okrem prachu a pavučín skrývajú rôzne poklady. Jeden z nich pre nás objavila hovorkyňa Colného úradu Trenčín mjr. Ing. Renáta Peťovská. Zviazané čísla časopisu Hlas hranice nám dnes po takmer 70 rokoch ukazujú mozaiku zo života príslušníkov finančnej stráže na Slovensku v druhej polovici 40. rokov minulého storočia.

Tento časopis začal vydávať v Bratislave krátko po vojne Osvetový zväz finančnej stráže na Slovensku ako pokračovanie časopisu Naša hranica, ktorý vychádzal na našom území od roku 1943.

Aj vďaka šéfredaktorovi, hlavnému rešpicientovi finančnej správy Karolovi Pláteníkovi mal časopis výbornú úroveň a bol obľúbený aj v Čechách. V časopise si mohli záujemcovia nájsť zaujímavosti zo služby, ale aj osobného života, nechýbal informačný servis o služobných predpisoch a napätie zabezpečovali aj romány uverejňované na pokračovanie.

Časopis skončil svoju činnosť podobne ako finančná stráž v roku 1948.

Niekoľko zaujímavých príbehov Vám teraz predstavíme. Články sú v pôvodnom znení, bez jazykovej úpravy.

Čítať ďalej: Rok 1947 vo filme

Ako colníci k Merkúru prišli

Colná správa na našom území používa znak Merkúra od začiatku päťdesiatych rokov, pričom v období rokov 1954 – 1958 bol umiestnený aj na náramenníkoch rovnošaty colníkov ČSR. Čo vlastne znak Merkúra symbolizuje a prečo ho colníci požívajú ako svoj symbol?

Čítať ďalej: Ako colníci k Merkúru prišli