Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Ako colníci k Merkúru prišli

Colná správa na našom území používa znak Merkúra od začiatku päťdesiatych rokov, pričom v období rokov 1954 – 1958 bol umiestnený aj na náramenníkoch rovnošaty colníkov ČSR. Čo vlastne znak Merkúra symbolizuje a prečo ho colníci požívajú ako svoj symbol?

Poslom bohov podľa starých povestí v Ríme bol Merkúr (v Grécku Hermes). Hermovi pripisovali úlohy vo viacerých oblastiach:Hermes (Merkúr) a Penelope

  • najskôr bol považovaný za boha plodnosti,
  • neskôr prenášal posolstvá bohov ľuďom a sprevádzal duše mŕtvych do podsvetia; ako božský posol bol aj bohom ciest a pútnikov, ale aj obchodníkov,
  • bol tiež ochrancom hlásateľov, sprievodca pocestných a boh všetkých vynálezov,
  • bol zbožňovaný aj zlodejmi a básnikmi a považovaný za ich patróna a ochrancu; ako vynálezca lýry bol považovaný za boha hudby,
  • bol aj bohom snov a mágie.

Hermes bol najšikovnejším, najvynaliezavejším a najľstivejším zo všetkých olympských bohov. Podľa mýtov dostal Hermes ako znak svojho povolania od Apolóna okrídlenú berlu, okrídlenú prilbu a okrídlené topánky.

Caduceus
Raz uvidel dva hryzúce sa hady, hodil palicu medzi ne a ony boli opäť zajedno.
Preto dostala palica pomenovanie, ako znak zmierenia (Caduceus).
U Rimanov sa neskôr berla stala odznakom úradných hlásateľov.

Okrem hermovej berly s dvoma uzmierenými hadmi poznáme aj palicu okolo ktorej je ovinutý iba jeden had.
Je to eskulapova palica, okolo ktorej je ovinutý len jeden had (užovka). Vznik zdravotníckych emblémov zapadá do obdobia 5. až 3. storočia pred našim letopočtom, kedy Gréci uctievali boha liečiteľstva Asklépa a Rimania ho prevzali a volali pod menom Aesculap. Jeho symbolom bola palica s ovinutým hadom, alebo had, ktorý pije z misky, pričom had bol symbolom mladnutia a zdravia.
Pre lekárnictvo bol neskoršie tento základný znak doplnený v 19. storočí zavesenou váhou, čo súviselo s požiadavkou presnosti lekárnického povolania a s jeho vedeckým základom.

Podľa iných teórií však nie je v znaku had obtočený okolo palice, ale vlasovec medinský (Dracunculus medinensis) parazit cudzopasiaci pod kožou človeka, kde môže dosahovať dĺžku až jeden meter.
Starí lekári ho odstraňovali tradičnou a veľmi bolestivou metódou tak, že ho navíjali na malé drievko, pričom za jeden deň mohol lekár navinúť 0,5 – 2,0 cm.

Hermova berla sa stala symbolom lekárov „vďaka“ americkým vojenským lekárom,
ktorí ju koncom dvadsiatych rokov začali používať ako svoj znak.Symbol Merkúra teda v skutočnosti nesymbolizuje lekárov, ale colníkov; prijali ho za svoj znak viaceré colné správy, napr. Čína, Ukrajina, Rusko, Moldavsko, Španielsko..., veď kde bol obchod so svojimi bohmi, colníci nesmeli chýbať...

pplk. Ing. Ján Ščerbík