Zobrazenie vyhľadávania v navigácii

Navigácia

Spolok histórie colníctva a finančnej správy

Ján Majko

V našom miniseriáli sme sa rozhodli predstaviť vám zaujímavé osobnosti colníctva a finančnej stráže.

 Ako prvého predstavíme známeho a uznávaného jaskyniara - Jána Majka.

 

Ján Majko sa narodil 17. septembra 1900 v Dolnej Strede, kde v roku 1912 ukončil základné vzdelanie. Do roku 1920 pracoval ako poľnohospodársky robotník, potom aj jeho zasiahla kríza a niekoľko rokov bol nezamestnaný.

V roku 1923 sa mu podarilo zamestnať sa v pohraničnej finančnej stráži a službu vykonával na hranici s Maďarskom.

V roku 1926 spolu s pražskými skautmi preskúmal dno dávno známej Starej Domice, ktorá sa nachádza na južnom okraji Silickej planiny v nadmorskej výške339 metrov. Odtiaľ sa dostal hlbokou priepasťou do novej chodby dlhej asi15 metrov. Po zhodnotení všetkých dovtedy známych poznatkov o okolí našiel 3. októbra 1926 jeden zo štyroch prirodzených vchodov jaskynného systému, čím sa potvrdila existencia mohutných podzemných priestorov medzi jaskyňou Baradla v Maďarskej republike a Čertovou dierou v SR, v celkovej dĺžke21 km. Dostal sa do priestorov terajšieho Majkovho dómu.

Vtedy preskúmal s ďalšími členmi, medzi ktorými bol aj jeho kolega rešpicient finančnej stráže Jozef Valko aj podzemný tok rieky Styx a Panenskú chodbu. Spojiť Domicu s Čertovou dierou sa mu podarilo v roku 1929. O tri roky neskôr sa z kvapľovej výzdoby mohli tešiť aj turisti.

Jaskyňa Domica má niekoľko priestorov, siení alebo chodieb s osobitným pomenovaním. Najväčšia sieň jaskyne, nazvaná podľa jej objaviteľa, je vysoká 20 m, široká 30 a dlhá 80 m. Do Majkovej siene sa schádzajú všetky chodby. Najpôsobivejšou časťou priestoru sú kaskádové vodopády zvané Rímske kúpele, cez ktoré preteká riečka Styx. Práve po tomto vodnom toku sa na dĺžke 150 m plavia návštevníci a z diaľky tak obdivujú bohaté jaskynné záclony a drapérie.
Zvláštnosťou jaskyne Domica je hojný výskyt netopierov. V podzemných priestoroch jaskyne sa ich nachádza asi1500 apodľa odborníkov ide o 16 druhov. Okrem toho je Domica dôležitá aj pre archeológov, pretože sa v nej nachádza najvýznamnejšie nálezisko bukovo-horskej kultúry spred asi štyri tisíc rokov. Na viacerých miestach sa našli kolové jamy obytných objektov a ohniská, vyše 200 zrekonštruovaných nádob z črepov, kamenné sekery, kliny, kamenné nože a škrabadlá.

Jaskyňa Domica bola 5. decembra 1995 v Berlíne zapísaná do zoznamu svetového dedičstva ako súčasť slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Klasickú metodiku z Demänovskej doliny - ponory a neskôr i vyvieračky - uplatnil Ján Majko aj v Slovenskom krase. Ako prvý začal napr. s prolongáciou reliktných šácht. Úspechy žal na všetkých frontoch. Boli však vykúpené nenormálnou otročinou. S vedomím toho, aké boli vtedajšie možnosti, odborníci dnes s nesmiernou úctou hľadia na jeho sondy. Objavil vstupné partie do veľkých jaskynných sústav prípadne ich subsystémov. Počas pôsobenia v radoch finančnej stráže Ján Majko sám alebo s pomocou priateľov preskúmal vyše 30 jaskýň.

Neskôr sa Majko zaslúžil o objavy viacerých archeologických a paleontologických nálezov v slovenských jaskyniach.
Jeho práca natoľko povzbudila miestnych obyvateľov, že počas vojnových štyridsiatych rokov, keď oblasť Slovenského krasu patrila Maďarskému štátu, členovia Univerzitného turistického spolku z Budapešti preskúmali v tejto oblasti viac ako 50 jaskýň a priepastí.

Od roku 1936 Ján Majko opäť začal pracovať ako poľnohospodársky robotník, a to až do roku 1945. Potom až do roku 1963 pôsobil v rôznych podnikoch cestovného ruchu.

V 50. rokoch 20. storočia sa spolu s dr. Jurajom Bártom a Deziderom Horvátom zaslúžil o výskum náhodne objavených jaskýň v blízkosti nitrianskej kalvárie - Jaskyne v Stračej ceste dlhej as i50 ma Jaskyne pod vrcholom Kalvárie. Kalvária je malou oázou prirodzenej, málo narušenej vegetácie priamo v husto osídlenom intraviláne Nitry, podobného prírodného významu ako Lupka alebo Zoborská lesostep v Zoborských vrchoch.


Ján Majko zomrel ako uznávaný jaskyniar, objaviteľ a  sprievodca
29.  decembra 1985 v Trnave. 

 

Zdroje

Internet
Archív SHCaFS